بهترین فرصت برای خریدهایی که به خاطر هزینه ها تردید داشتی ...

بلک فرایدی با salescoaching

Days
Hours
Minutes
Seconds

دوره آموزشی کارگاه انفجار فروش

2,000,000 تومان

560,000 تومان

مهدی ترابی

دوره آموزشی صفر تا صد مذاکره

700,000 تومان

196,000 تومان

سمینارهای آموزشی با آپدیت یکساله

200,000 تومان

56,000 تومان

دوره ی جامع salescoaching (110ساعت)

15,000,000 تومان

4,200,000 تومان

دوره مدیریت فروش (36 ساعت)

10,000,000 تومان

2,800,000 تومان

بلک فرایدی با salescoaching

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما در ارتباط باشید

دوره آموزشی کارگاه انفجار فروش

16 ساعت آموزشی (فایل صوتی و تصویری)

سرفصل های دوره

شخصیت شناسی

مذاکره حرفه ای

فروش حضوری

فروش تلفنی

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=1822 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

دوره آموزشی صفر تا صد مذاکره

10 ساعت آموزشی (فایل صوتی و تصویری)

سرفصل های دوره

اتیکت

لایف استایل مذاکره کننده

شخصیت شناسی

ترمزهای مذاکره

شب تاریک مذاکره

پوشش در مذاکرات

10 نکته طلایی در زبان بدن

مدل ذهنی مذاکره کننده

حل مشکل در مذاکره

تصمیم گیری در خطاهای ادراکی

اتیکت رفتاری مذاکره کننده

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=12866 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

سمینارهای آموزشی با آپدیت یکساله

10 ساعت آموزشی (فایل صوتی و تصویری)

سرفصل ها

سمینار فروشنده میلیون دلاری یک

سمینار فروشنده میلیون دلاری دو

سمینار پارتیزان

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=14707 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

دوره ی جامع salescoaching

110 ساعت آموزشی (فایل صوتی و تصویری)

سرفصل های دوره

کوچینگ فروش

ذهنیت فروش

شخصیت فروش

مجموعه مهارت های فروش

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=14705 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

دوره ی مدیریت فروش

34 ساعت آموزشی (فایل صوتی و تصویری)

سرفصل های دوره

رفتار سازمانی و جانشین پروری

استخدام نگهداشت نیرو و اخراج

تارگت گذاری گرید بندی و شرح ،ظایف

بازاریابی و تحقیقات بازار و تحلیل دیتا

ذهنیت

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=12691 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

ادامه دوره نهم مهر ماه…