از شما متشکریم 

محل برگزاری سمینار :

اتوبان شهید همت غرب، بین بزرگراه شیخ فضل ا… نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

تاریخ و ساعت  :

جمعه 4 شهریور 1401 ساعت 14:00 لطفا یک ساعت قبل حضور داشته باشید