فروشنده میلیون دلاری

این سمینار به درد چه کسانی می‌خورد؟

تمام فروشنده‌هایی که قصد افزایش درآمد دارند.

صاحبین کسب و کاری که قصد افزایش فروش دارند.