مهدی ترابی

دوره 21 نکته مذاکره برای فروش

مبلغ دوره

400 هزار تومان

رایگان به مدت سه روز

مهدی ترابی کیست ؟

برگزاری بزرگترین سمینار آموزش فروش در کشور

پرورش بیش از 5000 دانش پذیر در زمینه فروش ، مزاکره و متقاعد سازی

برگزاری چند دوره آموزش فروش، کوچینگ فروش، کارگاه انفجار فروش و مدیریت فروش بصورت vip

مشاور و مدیر فروش بزرگترین هلدینگ آموزشی خاورمیانه (ماهان تیموری)

مشاور فروش آرسا سنگ، دسینی، ایران رادیاتور غرب، هلدینگ فرا دانش آراد ایرانیان و فروش فرآورده های پروتئینی گوشت آوران و …

ثبت نام در دوره

02143000203

داخلی 139
خانم تابان

ادامه دوره نهم مهر ماه…