کلا 90 دقیقه زمان بذار ببین

بخش اول

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

بخش دوم

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

بخش سوم

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

بخش چهارم

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

بخش پنجم

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

بخش ششم

نمایش ویدیو درباره مهدی ترابی - مشاور و مدیر فروش

سلام من همتا هستم پشتیبان شما

من اینجا هستم تا بهت کمک کنم این آموزش رو اجرا کنی هر سوالی داری بپرس

همتا

ادامه دوره نهم مهر ماه…