پرداخت شما با موفقیت انجام شد

مرسی از اعتماد شما به تیم آموزشی salescoaching

و این که ما رو برای آموزش دیدن و رشد و توسعه کسب و کار انتخاب کردید

ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده دوره  آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد

ارتباط با کارشناس پشتیبانی

02143000203
داخلی
139 – 140

[mt_thanx_you_page]

 

 

ادامه دوره نهم مهر ماه…