فیلم سمینار ترافوروی فروش

برای مدیران فروش و صاحبین کسب و کار

مهدی ترابی

مسئولیت اجتماعی ما در وضعیت کنونی

1-  ارائه رایگان دوره اتک (به ارزش 1 میلیون تومان )

2-  برگزاری جلسات مستر مایند فروش و مدیران فروش

3-  ورکشاپ نجات فروش ایران

4-  …….!؟

مهدی ترابی کیست ؟

مشاور و مدیر فروش بزرگترین هلدینگ آموزشی خاورمیانه (ماهان تیموری)

مشاور فروش آرسا سنگ، دسینی، ایران رادیاتور غرب، هلدینگ فرا دانش آراد ایرانیان و فروش فرآورده های پروتئینی گوشت آوران و …

برگزاری بزرگترین سمینار آموزش فروش در کشور

پرورش بیش از 5000 دانش پذیر در زمینه فروش ، مزاکره و متقاعد سازی

برگزاری چند دوره آموزش فروش، کوچینگ فروش، کارگاه انفجار فروش و مدیریت فروش بصورت vip

اطلاعات سمینار :

فیلم سمینار در اسپات پلیر

مدت سمینار : سه ساعت

مهدی ترابی کیست

پخش ویدیو

سرفصل های سمینار

طراحی فرآیند فروش

نحوه بستن پورسان

ایجاد سر نخ

دریافت فیلم سمینار

[form_woocommerce_checkout_mt p_id=14805 is_coupon=’false’ is_course_app=false p_g=’WC_ZPal’ title=’ ‘ form_id=’form_1’]

09365385214

خانم شکیبا

ادامه دوره نهم مهر ماه…