دوره حاکم

تا حالا شده با پارتنر یا همسرت به مشکل بخوری چون اونی که میخواستی رو نتونستی بگی یا بهش نرسیدی؟

شده برای حقوقت با مدیرت صحبت کنی و نه بشنوی؟

شده در کسب و کار خود یه معامله بزرگ رو بخاطر عدم درک متقابل از دست بدی؟

شده یه مشتری خوبت بپره چون آخر کار سر قیمت به نتیجه نرسیدین؟

شده یه کارمند خیلی خوب رو بخاطر اینکه نتونستی راضیش کنی پیشت بمونه از دست بدی؟

همه اینا برمیگرده به اینکه چقدر توانایی حل مسئله و متقاعد سازی داری.

اگه بخوای تو هر کاری حقتو بگیری باید مذاکره بلد باشی…

پس بهترین گزینه برای شما دوره حاکم  است.