دوره ی جامع salescoaching

انجام یه سری از کارها می تونه سرنوشت هر آدمی رو تغییر بده. اگر زمانی که تو سطح شهر قدم میزنی، یکم به دور و اطراف دقت کنی می تونی این مسئله رو به خوبی درک کنی.
لطفا با من همراه شو تا یه قدمی در سطح شهر بزنیم.