فروشنده خوب چند المان داره ؟
مهم ترین ویژگی کارت چیه؟
اصلی ترین کار فروشنده میدونی چیه ؟
نیاز مشتریت چیه؟
چه مزیتی نسبت به رقبات داری؟
مشتری و گوشه رینگ نزار؟
داستان داشته باش
اعتقادات مشتریت چیه؟
چه پیشنهاد ویژه ای برای مخاطبت داری؟
باید بدانی راجب لذت صحبت کنی یا درد؟
قدیمی ترین روش فروش؟
امضای خودت و داشته باش
فروش تلفنی بلدی؟
ابزار مکالمه های تلفنی
توصیه نامه
استراتژی چیست؟
هم سطح تو چیزی بهت اضافه نمیکنه
سوالات هوشمندانه بپرس
چه کسی روزی دهنده است؟
داخل ذهنت صندلی قاضی هست
بدون قانون یا با قانون
بی حساب کتاب بهت میده
قوانین ثابت
چرا رزق یکی زیاده رزق یکی کمه ؟
شرایط خراب و سخت
باورهای ما و ذهن ما
تمرکزت روی چیه ؟
تمرکزت روی هر چیزی باشه اون رشد میکنه
تو انتخاب کن
دنیای درون و بیرون یکیه
نقطه ضعفت چیه؟
ما خودمون نیستیم ذهنمونیم
توجهت شرایط تو میسازه

مشاوره تلفنی رایگان

فرم درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی(Required)

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

ادامه دوره نهم مهر ماه…